Interneto platforma pasauliostudentai.lt. Kas tai?

Pelno nesiekianti, inovatyvi, socialinė, profesinio orientavimo interneto platforma pasauliostudentai.lt – tai studentų – mentorių programa, kuri moksleiviams suteikia galimybę nuotoliniu būdu konsultuotis su įvairiuose Lietuvos ir užsienio universitetuose studijuojančiais studentais.

Išsirinkęs studijų kryptį ar specialybę, kur dabartinis moksleivis norėtų stoti, jis turėtų platformoje apmokėti konsultaciją su studentu, kuris ten studijuoja. Konsultacijos kaina – visuomet simbolinė ir ją nustato pats studentas. Tuomet studentas susisiekia su šiuo moksleiviu ir susiderina dėl konsultacijos laiko. Iškart po konsultacijos, kai moksleivis patvirtina, jog konsultacija buvo naudinga, visa suma 100 proc. pervedama jį konsultavusiam studentui. Taip moksleivis bus užtikrintas, jog gaus sau aktualią konsultaciją, o mentorius – jog pinigai jį tikrai pasieks.

Bendraudami su besidominčiu studijomis moksleiviu, studentai-mentoriai pasakoja apie studijų programas, stojimo dokumentų pildymą, įsikūrimą, laisvalaikį, studentų ir dėstytojų bendradarbiavimą, atsiskaitymus, įsidarbinimo galimybes ir įvairius nutikimus studijų metais. Mentoriaus galima išsiklausinėti visko iki smulkmenų, gauti naudingų kontaktų ar tiesioginių nuorodų. Taigi, prieš pasirenkant universitetą studijoms, ar net studijų programą, verta pabendrauti su kelių universitetų mentoriais tam, kad priimamas sprendimas būtų grįstas realia patirtimi, o ne reklaminiais šūkiais ir įsivaizduojama realybe.

Problematika

Šiais laikais yra susiduriama su situacija, kai jauni žmonės, baigdami mokyklą nežino kur nori studijuoti, todėl dažnai renkasi arba populiariausias specialybes (21 proc.), arba tas, kurias baigę, įsivaizduoja rasią atitinkamą darbą (28 proc.), dar kiti pildo pageidavimus “iš eilės”, ketindami stoti ten, kur priims (12 proc.), arba priima tėvų nuomonę kaip savo ir stoja pagal jų pageidavimus (13 proc.) ir tik 12 proc. specialybę renkasi pagal savo pomėgius, apsvarstę visas alternatyvas. Taigi, net 74 proc. moksleivių, įstoja į netinkamą specialybę (apklausa).

To pasekmės gana sunkios ir naujam studentui ir visuomenei. Studentas neranda motyvacijos gerai mokytis, todėl krenta rezultatai, galimai tenka mokėti už mokslą. Kai šis jaunas žmogus pradeda dirbti, dėl neįsisavintų teorinių žinių, jo darbo efektyvumas būna mažesnis nei galėtų būti, taigi, darbdavys galimai moka mažesnį atlyginimą, nei galėtų, jei naujas darbuotojas turėtų ir asmeninį interesą ir dirbtų efektyviau. Dirbdamas nepatinkantį darbą, žmogus dažnai būna blogos nuotaikos, nes nerealizuoja savo potencialo.

Visi šie veiksniai tampa tik ledkalnio viršūne ir formuoja gilesnes problemas: motyvuotų, profesionalių specialistų trūkumą rinkoje, darbą ne pagal specialybę, nelaimingą visuomenę ir dėl to didėjančią emigraciją. Problema spręstųsi iš esmės, jei jaunas žmogus pasirinktų tokią specialybę, kuri jam pačiam būtų įdomi. Tuomet taptų įdomu mokytis, vėliau darbas, kurį dirba motyvuotų ne dėl atlyginimo dydžio, o dėl savo pobūdžio, taigi ir darbuotojo efektyvumas gerokai pakiltų. Dėl tokių pokyčių, šalies ekonomika augtų greičiau, darbuotojai gautų didesnes pajamas, dėl to visuomenės laimės indeksas kiltų.

Kaip pažymima programos “Kurk Lietuvai” kokybinėse įžvalgose apie profesinį orientavimą mūsų šalyje, svarbiausias profesinio orientavimo indėlis reikalingas mokyklose. Tokiu būdu, dėl geresnio profesijų pasiūlos/ paklausos pasiskirstymo būtų pastebimas mažėjantis nedarbas.

Taip pat profesinis orientavimas padėtų sumažinti valstybės išlaidas. Didelis metančių mokslus ar studijas skaičius kainuoja labai brangiai. Programos “Kurk Lietuvai” pateikiamais duomenimis, Nyderlanduose tai sudaro 5,7 mlrd Eur. per metus.

Didele dalimi Lietuvoje jau artimiausiu metu, šią situaciją galėtų spręsti mūsų sukurta socialinė interneto platforma pasauliostudentai.lt, kuri turi didelį potencialą tapti tarptautiniu projektu. Lietuvai, kaip iniciatorei, tai galėtų būti gana didelis ir svarus indėlis tarptautiniame kontekste.

0

Įveskite raktinį žodį pagal kurį atrinksime tinkamiausius rezultatus